วันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2552

แสตมป์ครองราชย์ 60 ชุด 1,2,3 แบบไม่ปรุ #271,272,941

simf7500 ชุดที่ 271,272 ซื้อที่งานพารากอนปี 50 ส่วน 941 มาซื้อทีหลังเลยได้เลขสูง แตก็ยังหาเลข 271,272 ของแบบปรุรูมาเข้าชุดไม่ได้สักที่เพราะออกมานานพอสมควรแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น: