วันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2552

ชีทสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย 2516

SS00505 ชีทนี้ซื้อจากพ่อค้าใน ebay เป็นชีทที่ยังไม่มีและเลขสวยสะด้วย 888

ไม่มีความคิดเห็น: