วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ชีท 60 ปี ราชาภิเษกสมรส พิมพ์ทับ FIAP #608, 609

so1g
ชีท 60 ปี ราชาภิเษกสมรส พิมพ์ทับ FIAP Anniversary
ออกทั้งหมด 3000 แผ่น

ไม่มีความคิดเห็น: