วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2553

แสตมป์ ร.9 ชุด9 เต็มแผ่น ราคา 1 บาท ครั้งที่ 7 (ปรุล่างไม่ทะลุ)

stfs2h
เพิ่งเคยเห็นแบบปรุไม่ทะลุชานล่างแบบในรูป (ส่วนใหญ่จะเป็นแบบปรุไม่ทะลุชานบน) เลยซื่อแบบสองแถวล่างกับเต็มแผ่นมาเก็บเข้าชุด ได้มาสามแผ่นเท่านั้น #184, 193, 195

ไม่มีความคิดเห็น: