วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2553

แสตมป์แก้ราคา ชุดชีวิตใต้ทะเล และ ชุดเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ 111-444

ชุดชีวิตใต้ทะเล แก้จากราคา 36 บาท เป็นราคา 100 บาท (3,176,325 ดวง)
และ ชุดเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ แก้จากราคา 9 บาท เป็นราคา 200 บาท (950,000 ดวง)

ไม่มีความคิดเห็น: