วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2553

แสตมป์ ร.9 ชุด9 ราคา 2 บาท ครั้งที่ 10 (ปรุล่างทะลุ-ไม่ทะลุ)

2 บาท ครั้งที่ 10 (ปรุล่างทะลุ-ไม่ทะลุ) ขยายให้ดูว่าดวงแรกแถวล่างสุด จะมีรอบหมึกเหนืออักษร ท กับ ย (รูปล่างดวงซ้ายมือ) เป็นทุกแผ่นที่ปรุล่างไม่ทะลุ

ไม่มีความคิดเห็น: